Vertalingen vormen de basis

Graag help ik u bij de bewerking van de belangrijke Duitstalige afzetgebieden.

De basis voor uw exportmarketing bestaat uit de vertaling van meestal reeds bestaande reclamemiddelen.

Een belangrijk uitgangspunt kan de vertaling van uw website zijn. Tegen relatief lage kosten kunt u het internationale medium Internet als zodanig inzetten.