In-company training

Graag verzorg ik voor u algemene en specifieke taaltrainingen.

Als bijvoorbeeld steekproefsgewijs een aantal telefonische gesprekken voor u in uw doelmarkt is gevoerd, kan ik op basis daarvan een belscript (laten) opzetten. In vorm van een rollenspel kunnen de betrokken medewerkers op hun taak worden voorbereid zodat zij later zelf succesvol klanten kunnen bellen. Ervaring met het geven van lessen voor zakenmensen heb ik bij een gerenommeerd Nederlands taleninstituut opgedaan.